شما باید لااقل سالی یکبار هدیه ای کوچک برای مشتریان شرکتتان هدایای تبلیغاتی بفرستید. جان هال، نویسنده ی مجله ی فوربس، می نویسد که هدایای تبلیغاتی در طول سال جای شما را در ذهن مشتریان حفظ می کنند. مجله ی تجاری ساکرامِنتو گزارش میدهد چون در سال های اخیر برخی از شرکت ها به علت رکود اقتصادی نیروهای خود را تعدیل کرده اند، سایرین همچنان اطمینان دارند هدیه دادن برای حفظ روابط مهم است.
ساخت تندیس و لوح تقدیر
مجسمه ساز

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <img> <embed> <object> <param>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Album

Album cover New Life

album

Album cover Media Vita 

DVD

Album coverMedia Vita Tour