Nhiều bạn hỏi mình về công việc kiếm tiền nhanh quá thì hôm nay mình bật mí luôn đó là nghề lái xe nâng hàng đó các bạn. Còn quy trình là như thế này, đầu tiên đăng ký 1 khóa học lái xe nâng tại trung tâm của Ms. Hiền. Sau đó thì đi xin việc trong các khu công nghiệp. Giờ họ tuyển dụng nhiều lắm, vào làm chừng 1 tháng là họ lên lương ngay.

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <img> <embed> <object> <param>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Album

Album cover New Life

album

Album cover Media Vita 

DVD

Album coverMedia Vita Tour