Ổ đỡ FAG bằng gang cầu có phủ sơn, tuân theo Tiêu chuẩn JIS B 1559. Ổ đỡ đúc rời có khả năng chịu tải hướng tâm và tải dọc trục ở mức trung bình đến cao. Bi cầu chèn hướng tâm được bảo vệ chống ăn mòn nhờ vào lớp phủ Durotect®B.

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <img> <embed> <object> <param>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Album

Album cover New Life

album

Album cover Media Vita 

DVD

Album coverMedia Vita Tour